Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy cz.II biogospodarkaSprawozdawca G. Chichester: Biogospodarka jest istotnym działem gospodarki i wspólnego rynku. Ważne by przemysł odegrał role w rozwoju biogospodarki.

V. Prodi: Sektor biogospodarki ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju. Zakłada on wykorzystane biomasy, by zastąpić branżę petrochemiczną i zapewniać energie. Przeznaczenie gruntów na inne cele niż żywność i pasze powinno być poddane kontroli.

Biogospodarka - ekologiczny chów zwierząt

Biogospodarka – ekologiczny chów zwierząt

Trzeba pamiętać o odrzutach leśnych, które również można wykorzystywać. Można również wykorzystywać biomasę na terenach skażonych. Spowoduje to jednocześnie odkażanie i pomoże powrócić do produkcji pasz.

H. Kahmer: Biogospodarka to okazja i szansa, którą należy wykorzystać. Niekoniecznie musi to dotyczyć całej Europy. Trzeba uważać by efekty były korzystne i zgodne z oczekiwaniami. Potrzebna jest rzeczowa opinia.

Komisja Europejska: Biogospodarka to sektor niezależny. Uwzględnia wiele innych działów korzystających z zasobów środowiska. Ważny jest długofalowy, zrównoważony rozwój. Ważny jest rozwój techniczny. Strategia propaguje rozwiązania drugiej i trzeciej generacji. Na szczeblach krajowych istnieją już strategie dotyczące biogospodarki.

Sprawozdawca G. Chichester: Jeżeli chodzi o kwestię branży petrochemicznej – gaz, ropa i węgiel są częściami branży bio. Ważne są zrównoważone systemy produkcji. Ważny jest zdrowy rozsądek. Biomasa powinna być produkowana na terenach, które nie nadają się do produkcji żywności.